Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En person som läser en bok.

Stödboendet UBO

Barn- och familjesektionen på Falu kommun, driver sedan 2020 ett stödboende för ungdomar mellan 16 och 20 år.

Stödboendet är en insats där ungdomar från Falu kommun kan få ett boende beviljat av socialtjänsten med tillgång till personal dygnet runt.

För att få insatsen beviljad ska ungdomen ha behov av stöd för att komma vidare till att bli en självförsörjande och välfungerande ung vuxen. Ungdomen får inte det stödet hemifrån av olika orsaker. Det kan till exempel vara missbruk, fysiskt och psykiskt våld i familjen, konflikter eller eget beteende där de vuxna saknar resurser för att vägleda ungdomen vidare.

Stöd vid utskrivning

Stödboendet kan även fungera som ett stöd vid utskrivning från externt HVB-hem, där flytt hem till hemkommunen är nästa steg i en behandlingskedja. Grunden är dock att bedömning gjorts att ungdomen har förmåga att bo själv och har de basala kunskaperna i att sköta ett hem.

Stödboendet har tolv lägenheter utspridda på olika områden i Falun. Tre heltidsanställda utgår från ett kontor på Dialogen. Varje ungdom får en kontaktperson som tillsammans med ungdomen ansvarar för att genomförandeplanen efterföljs.

Stödboendet fungerar även som utsluss för vissa av de ungdomar som har varit placerade på Bubo HVB.

Kontakt

Vill du veta mer så kan du höra av dig till:

  • Enhetschef Jessica Jansson: 023-829 51
  • Samordnare Linda Ellingsson: 023-821 37
  • Stödboendet UBO: 023-868 82
Sidan uppdaterad 2024-04-29