Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn sitter ihopkrupen

Orosanmälan - Misstanke om barn som far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa kan du göra en orosanmälan via socialtjänsten som har möjlighet att ge skydd och stöd.

Du behöver inte vara säker för att göra en orosanmälan, det räcker med att du har en känsla av att något inte står rätt till eller uppfattar att barnet kan vara i behov av stöd. Socialtjänsten tar då ställning till om de ska göra en utredning. Om du känner dig osäker kontakta kontaktcenter och be om att bli kopplad till mottagningen för barn och familj för att få råd. Det går bra att vara anonym, tänk då på att inte uppge ditt namn.

Nya telefontider från och med 1 april 2024

Mottagningen barn och familj har förändrad telefontid från och med 1 april 2024.

Den nya telefontiden är: Vardagar 10-14:30 (lunchstängt 12-13).

Du som behöver nå mottagningen barn och familj akut utanför telefontiden ringer till kommunens kontaktcenter under kontorstid, 8-16.

Om ditt ärende inte kan vänta till nästkommande vardag kan du utanför kontorstid kontakta socialjouren, 112.

Anmälningsplikt

Personer som arbetar i verksamheter med barn och ungdomar, till exempel inom skola och hälso- och sjukvård, är skyldiga att skyndsamt anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn och unga som de misstänker far illa. Detta kallas anmälningsplikt.

Som privatperson har du ingen anmälningsplikt men enligt lagen bör du anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Du gör det för barnets bästa och det kan i vissa fall vara avgörande för att ett barn ska få hjälp.
Barn, ungdomar och föräldrar är också välkomna att själva kontakta socialtjänsten och be om olika former av hjälp och stöd.

Information om anmälan

Gör du en skriftlig anmälan ska den skickas via post eller fax, inte via e-post.

Om du misstänker att anmälan är brådskande - att barnet är behov av omedelbart skydd eller stöd från socialtjänsten - ring kontaktcenter och be om att bli kopplad till, mottagningen för barn och familj. Tala om att du avser att skicka in anmälan per post, men att du även önskar lämna muntlig information då det finns en oro för att ärendet är brådskande.

Skriv anmälan så detaljerat som möjligt.

Blankett för anmälan om barn som far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnahus i Dalarna

På Barnahus i Dalarna finns en trygg miljö där barn som blivit utsatta för övergrepp får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin berättelse för flera olika personer.

Barnahus i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Mottagningen för barn och familj når du via kontaktcenter på nummer 023-830 00.

Telefontid: Vardagar 10-14.30 (lunch 12-13).

Du som behöver nå mottagningen barn och familj akut utanför telefontiden ringer till kommunens kontaktcenter under kontorstid, 8-16.


Om ditt ärende inte kan vänta till nästkommande vardag ring socialjouren, telefon 112, efter kontorstid.

Sidan uppdaterad 2024-04-29