Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Omvårdnadsnämndens fonder

Omvårdnadsnämnden har hand om ett antal fonder och fördelar ut pengar utifrån det syfte som fonden har. Se varje fond vilka regler som gäller för att söka.

Du som är intresserad av att söka ur omvårdnadsnämndensfonder behöver själv välja vilken fond du söker ur. Du skall söka ur den fond som passar din situation och vad du vill använda eventuella pengar till.

En ansökan ska göras per fond. Det är möjligt att söka ur flera fonder om din ansökan överensstämmer med stiftelsens ändamål.

Ansökan är öppen 1 januari - 30 juni 2024.


Hämta ansökningsblankett att skriva ut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eller besök Kontaktcenter i Falun.

Ansökan skickas
Falu Kommun
Omvårdnadsförvaltningen
791 83 Falun.

Fonder

1. Stiftelsen Sammils Anna Erikssons fond (stiftelsenummer 91607)

Målgrupp: Pensionärer på Bjursås ålderdomshem

Ändamål/medel beviljas för:

 • Trevnad och förströelse (till exempel mindre festligheter, underhållning, utflykter och dylikt).
 • Inköp av kläder till behövande pensionärer på boendet.

2. Stiftelsen Mats Proselins fond (stiftelsenummer 91608)

Målgrupp: Pensionärer i före detta Bjursås kommun

Ändamål/medel beviljas för:

 • Skapa och stimulera aktiviteter för pensionärer.


3. Stiftelsen Djeken Maria Eriksson (stiftelsenummer 91616)


Målgrupp: Boende på ålderdomshem (endast i före detta Bjursås kommun)

Ändamål/medel beviljas för:

 • Trevnad, trivsel och förnöjelse/nöje för boende på hemmet.


4. Stiftelsen Social Samfond S 4 (stiftelsenummer 91625)

Målgrupp:

 • I första hand Bjursås servicehus och dess boende pensionärer.
 • I andra hand andra servicehus och boende pensionärer inom Falu kommun.

Ändamål/medel beviljas för:

 • Byggnadernas utrustning, möblering och utsmyckning utöver normal standard samt trivselfrämjande åtgärder.

  Får inte ersätta sådant som ska normalt ska tillgodoses med utdebiterade medel (sådant kommunen normalt ska bekosta med skattemedel).
 • Välgörande ändamål för Bjursås ålderdomshems intagna personer.
 • Vård och försörjning av äldre personer på Bjursås ålderdomshem.
 • Tillbyggnader av Bjursås ålderdomshem.
 • Hälften av avkastningen ska gå till Bjursås kommuns ålderdomshem.
 • Hälften av avkastningen ska gå till Bjursås församling (restaurering av kyrkan).
 • Medel från försäljning av fastighet används till uppförande av ålderdomshem inom kommunen (Bjursås).
 • Resterande medel används fritt för Bjursås ålderdomshems uppförande och skötsel.
 • Inköp av extra inventarier till ålderdomshemmet (Bjursås).
 • Pensionärernas trevnad på ålderdomshemmet (Bjursås kommun).
 • Till jul och andra högtider användas till extra förplägnad (förtäring) och förströelse (underhållning/nöje) för pensionärer på Bjursås ålderdomshem.
 • I den mån medlen räcker till ska medlen kunna användas till utsmyckning av ålderdomshemmet.
 • Medel får användas för Bjursås ålderdomshem.
 • Medel tillfaller Bjursås kommun och får användas till byggandet av ett försörjningshem eller, om ett sådant hem redan finns (år 1962), till försörjningshemmets förskönande och underhåll.
 • Medel ska användas till att täcka/ersätta Bjursås ålderdomshems årliga driftskostnader.


5. Stiftelsen Samfond S 5 (stiftelsenummer 91626)


Målgrupp:

 • I första hand för pensionärers boende inom förutvarande Falu stad (geografiskt område före 1 jan 1971, därefter blev det Falu kommun)
 • I andra hand använda medel för pensionärer inom Falu kommun.

Ändamål/medel beviljas för:

 • Utrustning, möblering och utsmyckning utöver normal standard av servicecentra för pensionärer, samt trivselbefrämjande och andra individuella eller kollektiva åtgärder för pensionärer.

  Får inte ersätta sådant som ska normalt ska tillgodoses med utdebiterade medel (sådant kommunen normalt ska bekosta med skattemedel).
 • Åstadkommande av ett ”enkehus” i Falun där personer, som tidigare haft bättre ekonomi (pauvres honteux), får bo gratis.
 • Anskaffande av ved till personer i hemmet.
 • Övriga medel används till hemmets/enkehusets ekonomi.
 • Medel får fritt användas till ”enkehuset” i Falun.
 • Underhåll av, samt reparationer och förbättringsarbeten till ”enkehus”.
 • Medel får fritt användas till ”enkehuset” i Falun.
 • Räntan/avkastningen ska årligen varje jul fördelas på ägarna av de olika lägenheterna i ”enkehuset”.
 • Medel tillfaller ett hem för orkeslösa, åldriga änkor eller hederliga ogifta kvinnor från arbetarklassen, vilka ej kan få helförsörjning från stadens fattigvård/socialnämnd.
 • Pensionärer på Eriksson-Kronbergska hemmet i Falun, som tidigare haft bättre ekonomi (pauvres honteux).
 • När pensionärer på hemmet har full försörjning ska kvinnor, bosatta i Falun, som tidigare haft bättre ekonomi (pauvres honteux) kunna få bidrag.
 • Medel ska tillfalla Falu stads arbetsinrättnings sjukhus.
 • Medel gavs till hemmet för obemedlade kvinnor i Falun.
 • Avkastning/medel ska årligen, på Maria Olanders födelsedag (troligen 1:a mars) tillfalla en pensionär boende på hemmet för obemedlade fruntimmer i Falun (låg då i kvarteret Daljunkaren).


6. Stiftelsen Pontus och Emelie Ljungdahls donation (stiftelsenummer 91628)


Målgrupp:

 • Ingen geografisk avgränsning i Sverige

Ändamål/medel beviljas för:

 • Att främja vård av behövande åldringar, sjuka eller lytta (att förbättra själva vården av behövande åldringar, sjuka eller lytta (handikappade) till exempel, köpa in elcyklar för att förenkla för vårdpersonal inom hemtjänst).

Fler fonder, stipendier och priser för andra ändamål

Kommunens stipendier och priser

Sidan uppdaterad 2024-01-04