Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En tallrik med mat

Mat och måltider

I skolan och förskolan ska du få god, näringsriktig och miljösmart mat i en trivsam måltidsmiljö. Falun har ett kostpolitiskt program med visionen att måltiderna inom skolorna och förskolorna ska vara hälsosamma och hållbara. Vi tycker att bra mat är viktigt för barnens och elevernas koncentration, inlärning och en god stämning på förskolan, skolan och fritids. Du kan läsa mer om maten i våra skolor och förskolor under varje skolas och förskolas webbsida.

För att beskriva hur ambitionerna i det kostpolitiska programmet ska uppnås har vi riktlinjer för måltiderna i våra förskolor, skolor och fritidshem. I riktlinjerna står bland annat vad som ska ingå i de olika måltiderna, så att de är både bra för hälsan och för miljön; mycket frukt och grönsaker, nyttiga fetter och begränsad mängd salt och socker. Riktlinjerna beskriver också hur vi arbetar för att minska matsvinnet och klimatpåverkan från maten.

En måltid består av mer än bara maten på tallriken. Våra riktlinjer beskriver även hur vi ska skapa trivsamma måltider och skapa matglädje och nyfikenhet för mat hos barn och elever.

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna:

 • Varför tycker Falu kommun att måltiderna i förskola, skola och fritids är viktiga?

  Vi vill att alla barn och elever ska må bra av maten och känna matglädje. Vi vet att bra mat är viktigt för koncentration, inlärning och en god stämning på förskolan, skolan och fritids. Maten är också viktigt i det långsiktiga folkhälsoarbetet och för att öka jämlikheten i hälsa hos Faluborna. Dessutom så påverkar maten miljön och klimatet och vi vill minska den negativa klimatpåverkan.
 • Handlar riktlinjerna bara om vad som serveras på tallriken?

  Nej. Vi tycker att en bra måltid består av fler delar. Därför använder vi Livsmedelsverkets måltidsmodell som grund för vårt arbete. Modellen består av pusselbitarna god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker. Mer information om måltidsmodellen finns på Livsmedelverkets webbplats. Länk finns längst ner på sidan.
 • Hur har maten förändrats?

  De största förändringarna är de här:
  • Vi serverar frukt och grönsaker vid varje frukost och mellanmål. Det gör vi för att det är bra för hälsan att äta mycket frukt och grönsaker. Vi vill lära barnen och eleverna att frukt och grönt är en viktig del av en hälsosam kost.
  • Vi serverar fler nyckelhålsmärkta mejeriprodukter och matfetter än tidigare. Det gör vi för att öka andelen fetter från växtriket och minska andelen fetter från djurriket i maten. En ökad andel fett från växtriket är bra för hälsan, och också bättre för klimatet.

 • Serverar Falu kommun svensk mat?

  Enligt vårt kostpolitiska program ska vi bidra till en hög självförsörjningsgrad i Sverige och en låg användning av antibiotika i djurproduktionen. Därför väljer vi svenska livsmedel i första hand i den mån det är möjligt, framför allt svenskt kött och fågel. Sverige ställer generellt höga krav på bra djuromsorg och en låg antibiotikaanvändning när djuren föds upp.
 • Hur har riktlinjerna tagits fram?

  Riktlinjerna har tagits fram som ett samarbete mellan förskola, skola och Sektor service som driver köken. Pedagoger, rektorer, kökspersonal, skolsköterskor och flera andra har varit delaktiga i att ta fram riktlinjer som uppfyller målen i vårt kostpolitiska program och som passar vår verksamhet.
 • Vad är Falu kommuns övergripande vision och mål för måltiderna?

  De övergripande målen i vårt kostpolitiska program är att måltiderna grundlägger och främjar goda matvanor och en god folkhälsa, samt att ledorden ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet präglar verksamheten. Visionen är ”Hälsosamma och hållbara måltider – till nytta för Faluborna!”
 • Vart vänder jag mig om jag har frågor?

  Om du har frågor om maten i skolan eller förskolan är du välkommen att kontakta Sektor services dietist Mathilda Strand, telefon 023-868 08.
 • Hur får jag veta mer?


Sidan uppdaterad 2024-06-25