Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En flicka med ryggen mot kameran.

Bubo HVB

Bubo HVB (Hem för Vård eller Boende) har funnits sedan 2005 då Falu kommun bildade HVB-hemmet. Sedan 2015 befinner sig verksamheten på Kivnäbben, cirka 1,5 mil utanför Falun. Målgruppen för Bubo är flickor i åldrarna 13 till och med 20 år med psykosocial problematik.

Målen med placeringen varierar från ungdom till ungdom. Vi arbetar efter individuella genomförandeplaner och lösningar utifrån vilka behov som ungdomen har. Genomförandeplanen utarbetas tillsammans med ungdom, kontaktperson, socialsekreterare och i vissa fall föräldrar.

Samarbetspartners och personal

Verksamheten har personal med lång erfarenhet av behandlande psykosocialt arbete mot ungdomar och unga vuxna. Kompetensen och utbildningsgraden är hög och arbetsgruppen har låg personalomsättning vilket bidrar till en trygg boendemiljö. Regelbunden handledning upprätthåller att verksamheterna håller hög kvalitet. Vid behov samarbetar verksamheterna med kommunens öppenvård Dialogen, BUP och vuxenpsykiatrin.

Metod

Bubo grundar sitt behandlingsarbete utifrån en miljöterapeutisk grund. Med miljöterapin som bas lägger vi till ett lösningsfokuserat, systemteoretiskt förhållningssätt och Signs of Safety.

Miljöterapi

För Bubo är miljöterapi en behandlingsform som stöttar ungdomen i vardagen genom ett nära medlevarskap med trygga vuxna som förebilder. Att ge ungdomen en förutsägbar struktur med tydliga förväntningar och mål är viktiga aspekter i behandlingsarbetet.

Vi speglar ofta beteenden och händelser som återkommer i ungdomens vardag och som medför svårigheter för denne, samt lyfter det positiva för att stärka självkänsla och motivation till förändring. Vi erbjuder nya upplevelser såsom resor, fysiska och kulturella upplevelser. I det vardagliga arbetet uppkommer situationer i samspel med andra som används i behandlingsarbetet.

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Den grundläggande filosofin i lösningsfokus kan sammanfattats i tre regler:

  1. Om det inte är sönder så försök inte att laga det.
  2. Om det du gör fungerar så gör mer av det.
  3. Om det du gör inte fungerar så gör något annat.

Vi arbetar med tydliga individuella genomförandeplaner och mål där ungdomens egen bild av sin situation beaktas. Att tydliggöra vad ungdomen själv önskar hjälp med ger större möjlighet att påverka andra problemområden i ungdomens liv.

Med livslinjer gör vi sammanhangsmarkeringar och med 1-10 skalor undersöker vi vad ungdomen befinner sig för tillfället, för att tillsammans med ungdomen undersöka vilken möjlig väg till förändring som finns utifrån målen i genomförandeplanen. Vi uppmuntrar ungdomens egna friskfaktorer.

Systemteori

Bubo vill hjälpa ungdomen att själv kunna identifiera och göra de val i livet som påverkar positivt samt se vilka val som är mindre bra på sikt. Det kan handla om allt från självkännedom, sociala relationer, sin roll i familjen samt till praktiska val.

Vårt mål är att ge ungdomen tillgång till ett självreglerande system och förståelse för hur olika beteenden och val regelmässigt berör eller påverkar varandra i psykologiska inlärningsprocesser. Genom upprepning och återkoppling stärks det självreglerande systemet, medvetet och omedvetet.

Signs of Safety

På Bubo arbetar vi även efter förhållningssättet Signs of Safety som fokuserar på det positiva och det som redan fungerar hos ungdomen. Genom att identifiera det som redan fungerar och stärka det vill vi genom detta skapa en positiv förändring i ungdomens situation.

Inom Signs of Safety finns det en handfull olika verktyg som vi kan använda oss av: uppskattande intervju, kartläggning/mappning, skalfrågor, genogram, nätverkskartor och livslinje.

IVO

IVO - Inspektionen för vård och omsorg - är verksamheternas tillsynsmyndighet. En gång om året sker en lagstadgad tillsyn där verksamheterna följs upp enligt de lagar och riktlinjer som styr arbetet.

IVO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För att komma i kontakt med Bubo, ring enhetschef Jessica Jansson: 023-829 51, eller till personalgruppen: 023-824 21, 023-824 23.

Sidan uppdaterad 2024-05-03