Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Uppsägning av plats

Den elev som har tackat ja till en plats på Kulturskolan behåller den tills platsen sägs upp. För att avsluta en plats ska du som är vårdnadshavare till eleven fylla i formuläret här nedan. Myndig elev kan själv avsluta sin plats via formuläret.
Tänk också på att meddela läraren.

UppsägningsformulärVar noga med att kontrollera att det syns ett svarsmeddelande på sidan när du klickat på Skicka uppsägning av plats. Du kommer också att få en bekräftelse till den e-postadress du angett.

Full terminsavgift för påbörjad termin

Vill du avsluta din plats behöver du säga upp den så fort som möjligt innan nästa termin börjar. Påbörjas terminen ska hela avgiften betalas även om platsen sägs upp.
Att meddela avslut till läraren räknas inte som uppsägning av plats.

För nya elever

Den elev som fått plats på ett nytt ämne erbjuds alltid en gratis provlektion. Om eleven inte vill fortsätta efter det måste platsen sägas upp via formuläret innan nästa planerade lektion, annars faktureras platsen för hela terminen.

Återlämna instrument

Om ni hyrt instrument så ska de återlämnas snarast efter uppsägning.
Instrument som hyrts eller lånats på Kulturskolan lämnas tillbaka till läraren eller till Kulturskolans personalkontor på plan 4 i Kulturhuset tio14. Instrumenthyran återbetalas inte. Om instrumentet inte återlämnas faktureras man för hela instrumentkostnaden.
Instrument som hyrts av en extern firma ska lämnas tillbaka dit.

Sidan uppdaterad 2023-11-22