Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fyra ungdomar sitter vid ett litet bord och ritar

Vanligaste frågorna FAQ

Här hittar du svaret på dina frågor!

Hur anmäler jag intresse för att börja på Kulturskolan?

Ansökningar till våra kurser sker via elevhanteringssystemet Speedadmin.
Om du inte kan logga in eller skapa konto, eller om du har skyddad identitet, kan du kontakta oss via e-post: kulturskolan@falun.se

Hur många kurser kan jag anmäla mig till?

Du kan anmäla intresse flera kurser samtidigt.
Vi tillämpar kösystem och åldersindelning. Mer information finns under Anmälan och under respektive ämne.

Vem får ansöka till Kulturskolan?

Kulturskolan är öppen för alla barn och ungdomar från 3-20 år, som är folkbokförda i Falu kommun. Du kan vara elev på Kulturskolan till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Vi tar även emot gymnasieelever som är skrivna i en annan kommun, men som har skolplacering och bor i Falu kommun. För att kunna anmäla och ange sig själv som vårdnadshavare, så måste man ha ett svenskt personnummer och vara myndig person.

Hur går det till att få en plats?

Flest nya elever erbjuds plats till höstterminen, i slutet av augusti/början av september, efter sommarlovet. Eftersom vi ofta har fler anmälda än platser, har vi ett kösystem Öppnas i nytt fönster.. När det är din tur tar en lärare kontakt. Ni får då information om tid och plats för undervisningen. Observera att vi endast hör av oss när plats blir tillgänglig. Det är viktigt att rätt kontaktuppgifter anges vid ansökan. Ändras kontaktuppgifterna behöver vi få information om det.

Vi erbjuder plats i köordning och antalet platser varierar från år till år. Väntetiden kan vara olika, vissa ämnen/instrument har längre kötid än andra.

Alla nya elever får en gratis provlektion.

Vad händer om jag tackar nej till en plats men vill fortsätta köa?

Om du inte har möjlighet att tacka ja till en erbjudan plats men vill fortsätta köa, meddelar du det till den lärare som tagit kontakt.
Om du tackar nej två gånger stryks du från kön och får göra en nyanmälan.

Varför tar det ibland lång tid innan jag hör från er efter anmälan?

Vissa ämnen/instrument har längre kötid än andra. Du behåller din plats i kön även om du inte hör från oss. Vi tar kontakt när du har fått en plats. Det är bra om du sparar bekräftelsen på att din anmälan är registrerad.

Vi förstår att alla barn vill börja på en gång och att väntan kan vara jobbig. Kulturskolans möjlighet att ta emot elever avgörs av de kommunala resurser som tillsätts. Det är Falu kommuns politiker som fattar beslut om detta.

Varför har Kulturskolan åldersindelade grupper och åldersgräns för anmälan?

Alla barn är olika. De utvecklas olika snabbt och på olika sätt. För att kunna erbjuda våra elever de bästa förutsättningarna för lärande i de olika ämnena och för att ha ett hanterbart kösystem, har vi av erfarenhet sett att åldersindelning är den bästa lösningen.

Behöver man återanmäla sig?

En elev som har fått plats på Kulturskolan behöver inte anmäla sig på nytt varje år. Eleven har sin plats tills den aktivt sägs upp.

Hur många ämnen kan jag få plats på?

Kulturskolans policy är att en elev erbjuds plats på max två instrument och sammanlagt max tre ämnen. Det är med hänsyn till det stora antalet barn som köar till oss, men också till hur mycket tid en elev har till olika aktiviteter.
Eventuellt undantag från policy sker i dialog med berörda lärare och Kulturskolans ledning.

När är lektionerna? När övar orkestrar och ensembler?

Lektioner ges på vardagar. Läraren försöker i möjligaste mån anpassa lektionstiden efter era önskemål. Viss verksamhet, såsom konserter, uppvisningar och föreställningar kan ske på helger och lov. Kulturskolan har musikundervisning i nästan hela kommunen och försöker, så långt det är möjligt, att komma ut till grundskolorna utanför Falun för att ha undervisningen där under barnets skoltid. Det är dock ingen garanti. All övrig undervisning och ensembleverksamhet sker i Kulturhuset tio14 i Falun.

När det gäller musikelever ingår medverkan i ensemble/orkester i instrumentalundervisningen och kostar inget extra. Din lärare talar om vilken ensemble som passar för dig.

Vad gäller vid skolornas lov och ledigheter?

Kulturskolan har ungefär samma läsår som de kommunala grundskolorna.
Vi startar något senare på hösten än de kommunala skolorna och vissa av våra grupper slutar tidigare på våren.
Vi har i regel ingen undervisning när kommunala grundskolan har lov, lediga dagar och studiedagar.

Hur gör jag om jag saknar instrument?

En förutsättning för att kunna lära sig att spela instrument på Kulturskolan är att eleven har tillgång till ett instrument för att kunna öva själv mellan lektionstillfällena. Undantaget specifika kurser där man inte behöver instrument. En del instrument kan man hyra av Kulturskolan. Övriga instrument som behöver hyras från externt håll, hjälper din lärare till med. De ger dig också råd när det är dags att köpa ett eget instrument.

Vad är det för skillnad på traditionell undervisning och suzukiundervisning?

Kulturskolan erbjuder suzukiundervisning Öppnas i nytt fönster. på fiol, altfiol och cello.
Genom Suzukimetoden lär sig barnen att spela på samma sätt som de lär sig att tala, det vill säga genom att lyssna och härma. Undervisningen inleds med en föräldrakurs. Undervisning sker två gånger i veckan och föräldern deltar i sitt barns undervisning; både på den individuella lektionen, på grupplektionen och genom övning i hemmet.

Redan från tre års ålder har barnet möjlighet att delta i Kulturskolans Suzukirytmik som är förberedande för att sedan spela fiol, altfiol och cello enligt Suzukimetoden. Där övar vi puls, rytm, sjunger och rör oss till musik. Elev som deltagit i Suzukirytmik har förtur i kön till övrig suzukiundervisning.

I traditionell undervisning på stråkinstrument går inte föräldrarna någon kurs men det är bra om du som förälder hjälper och uppmuntrar ditt barn till egen övning.

Hur mycket behöver jag öva hemma?

För att lära sig spela ett instrument behöver man öva mycket. Ju oftare du övar, desto snabbare lär du dig instrumentet och det blir roligare att spela. Din lärare ger dig uppgifter och hjälper dig med hur du kan öva. Som förälder behöver du inte kunna instrumentet, men det är bra om du uppmuntrar ditt barn att öva, hellre ofta och kortare stunder än inget alls. Fråga läraren om vad du kan göra för att underlätta för övning.

Hur anmäler jag frånvaro?

Om du inte kan komma till din lektion är det viktigt att du i så god tid som möjligt meddelar din lärare. Telefonnummer får du vid terminsstart.

Om din lärare blir sjuk/frånvarande blir lektionen inställd. Då meddelar vi dig via de kontaktuppgifter som uppgavs vid anmälan.

Det är mycket viktigt att rätt kontaktuppgifter finns och vi ber dig att uppdatera dem i elevhanteringssystemet Speedadmin eller via e-post till: kulturskolan@falun.se.

Upprepad oanmäld frånvaro kan leda till att eleven förlorar sin plats.

Kan jag pausa min plats?

Vår policy är att en plats inte kan pausas. Det finns undantag som kan medges i upp till ett läsår:
- vid långvarig sjukdom
- vid studier utomlands (utbytesstudent)

Hur säger jag upp min plats?

Elev som tackat ja till en plats på Kulturskolan behåller den tills platsen sägs upp. Om du vill sluta och säga upp din plats så gör vårdnadshavaren/räkningsmottagaren det via Speedadmin. Attt bara meddela läraren gäller inte som uppsägning av plats.

Du kan säga upp platsen när som helst, men observera att efter terminsstart sker ingen reducering eller återbetalning av avgift för innevarande termin. Det gäller även instrumenthyra.

En elev som fått plats på ett nytt ämne erbjuds alltid en gratis provlektion. Om du inte vill fortsätta efter provlektionen måste det meddelas innan nästa planerade lektion, annars gäller full terminsavgift.

Kan jag säga upp mig från bara en kurs?

Ja, du kan säga upp en plats på en kurs men gå kvar på en annan. Kom ihåg att meddela läraren.

När och var ska jag återlämna hyrt instrument som hyrts från Kulturskolan?

Om du slutar så ska du lämna igen ditt hyrda instrument så snart som möjligt.

Instrumentet lämnas i första hand till den lärare som undervisat. Du kan också lämna det på expeditionen i Kulturskolans personalrum under kontorstid. Det ligger på plan 4 i Kulturhuset tio14. Personen som hyr ansvarar för instrumentet tills dess att det mottagits av läraren eller personal på expeditionen.

Om du hyr ditt instrument av en musikfirma ska det skickas tillbaka dit och hyresavtalet med firman sägas upp.

Hur många lektioner kan jag förvänta mig per läsår?

Kulturskolan har en garanti för ett antal lektionstillfällen på ett läsår. Om Kulturskolan inte kan leva upp till garantin kommer justering av fakturan att göras i efterhand. Observera att om eleven är sjuk eller ställer in så räknas det som ett erbjudet (förbrukat) lektionstillfälle.

Vi delar ut ett välkomstbrev i början av läsåret och där står bland annat information om vår garanti.

Varför behöver jag uppge mina och barnets personuppgifter?

Falu kommuns Kultur- och fritidsförvaltningen registrerar personuppgifter om dig och ditt barn i dataregister inom vår kulturskoleverksamhet för att kunna administrera elevintag, kommunikation och debitering.

De personuppgifter som registreras är elevens namn, elevens födelsedatum (år-månad-dag), vårdnadshavares namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i GDPR.

Vad gör jag om mitt barn har skyddad identitet?

Om ditt barn och/eller du har skyddad identitet går det bra att kontakta Kulturskolan via Falu kommuns kontaktcenter för att anmäla detta. Vi lägger då inte in några uppgifter i våra system, utan håller reda på köplats, antagning och debitering på annat sätt och kommunicerar enligt ditt önskemål.

Sidan uppdaterad 2024-05-30