Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera elever som hoppar upp i luften utomhus

Läsårstider, lov och studiedagar

Se information om förskolans studiedagar samt skolstart och läsårstider för grund-och gymnasieskola i Falu kommun.

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om hur ansöker på sidan E-tjänster och blanketter.

 

Studiedagar inom Falu kommuns förskolor

Hösttermin 2023

15 september

Studiedag

30 oktober

Studiedag

Vårtermin 2024

19 januari

Studiedag

18 mars

Studiedag

10 juni

Studiedag

 

Läsårstider inom kommunal grund- och gymnasieskola

Hösttermin 2023

21 augusti

Skolstart för elever

18 september

Studiedag

30 okt – 3 nov

Höstlov v. 44

28 november

Studiedag

22 december

Terminsavslutning


Vårtermin 2024

9 januari

Studiedag

10 januari

Skolstart för elever

13 februari

Studiedag

26 februari – 1 mars

Sportlov v. 9

20 mars

Studiedag

1 april - 5 april

Påsklov v. 14

10 maj

Lovdag

7 juni

Lovdag

14 juni

Terminsavslutning


Hösttermin 2024

19 augusti

Skolstart för elever

28 okt – 1 nov

Höstlov v. 44

20 december

Terminsavslutning


Vårtermin 2025

7 januari

Studiedag

8 januari

Skolstart för elever

24 februari – 28 februari

Sportlov v. 9

22 april - 25 april

Påsklov v. 17

2 maj

Lovdag

30 maj

Lovdag

13 juni

Terminsavslutning

Under läsåret, 19 augusti 2024 – 13 juni 2025, läggs ytterligare fyra
studiedagar ut.


Extra ledighet

Gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan är frivilliga skolformer, men när du påbörjat dina gymnasiestudier gäller obligatorisk närvaro. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet sker under loven. Extra ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Utbildningen påverkas

Den beviljade ledigheten påverkar din garanterade undervisningstid och det är ditt eget ansvar att läsa in moment som du missar under ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Obeviljad ledighet räknas som ogiltig frånvaro. Upprepad ogiltig frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuella andra bidrag dras in.

Sidan uppdaterad 2023-08-01