Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Krishantering

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Det är en del av kommunens krishantering som kan aktiveras vid en olycka eller katastrof som berör många människor och där samhällets övriga resurser inte räcker till.

I normalfallet hanteras krisstöd av de organisationer/myndigheter som vanligtvis arbetar med detta, som till exempel Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) eller socialtjänsten.

Ledningsgrupp och TiB

I ledningsgruppen för POSOM i Falun ingår representanter från räddningstjänsten, polisen, svenska kyrkan, skolan och socialtjänsten.

Ett fåtal personer kan starta en POSOM-insats, däribland kommunens TiB (Tjänsteman i Beredskap) eller ansvarig räddningsledare vid räddningstjänsten.

Vid en större insats kan ett stödcentrum öppnas upp för drabbade. Vanligtvis används Kristinegården i korsningen Trotzgatan-Kristinegatan (centrala Falun). Även andra lokaler kan användas vid behov.

Mer information och kontakt

Vi har samlat information i en broschyr som kan vara bra att ha för den som är drabbad och även för anhöriga

Information till dig som varit med om en svår händelse - stöd i kris, broschyr. Pdf, 386.6 kB.

Många klarar sig igenom en kris med hjälp och stöd från närstående. Vid behov av ytterligare stöd, vänd dig i första hand till din vårdcen­tral, eller se vårdguiden www.1177.se.

För att komma i kontakt med POSOM, skicka meddelande via e-post: posom@falun.se

Så förebygger vi kriser

Falu kommun arbetar för att förhindra kriser. Genom att bland annat identifiera risker kan vi sätta in förebyggande insatser där de behövs mest. Det är Räddningstjänsten Dala mitt som genomför riskanalyser för Falu kommun.

Räddningstjänsten Dala mitt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om krisberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se - information från svenska myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisledningsnämnden leder arbetet vid kriser

Vid en kris kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Nämndens uppgift är att skapa möjlighet till snabba politiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Kommunen samordnar

Det finns många som är viktiga vid en kris; myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att se till att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår.

Kontakt

Vill du veta mer om Falu Kommuns kris- och säkerhetsarbete? Välkommen att kontakta risksamordningsfunktionen via telefon: 023-830 00.

Förbered dig för att vara utan vatten och el

Läs om hur du förbereder dig för att klara en kris

Styrdokument

Reglemente för krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige 2023-10-12, § 196
Sidan uppdaterad 2024-01-26