Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Pengar

Söka arvode och ersättning i Visma window

På den här sidan får du information om hur du som politiker ska gå tillväga för att söka arvode och andra ersättningar som är förknippade med ditt uppdrag. I Visma window självservice registrerar du själv tid för dina sammanträden och övriga uppdrag. Du når självservice genom att gå in i appen på din ipad.

Visma window

Välj rätt "orsak"

När du är inne i Visma window och ska ansöka om arvode eller ersättning är det första du ska göra att välja "orsak". Här följer en förklaring kring vad de olika orsakerna betyder.

 • Sammanträdesersättning
  Sammanträdesersättning ger automatiskt 4 timmars arvode vid sammanträde. Varje timme utöver de första 4 timmarna ersätts per påbörjad timme. Det betyder att du alltid skriver exakt antal timmar och avrundar minuterna du varit på sammanträde. Registreras två timmar betalas ersättning ut motsvarande 4 timmar. För sammanträden som pågår heldag ska avdrag för ledighet för lunch registreras. Utbetalas med högst 8 timmar (utjämnas till hela timmar).
 • Förrättningsarvode
  Förrättningsarvode ger ersättning för påbörjad timme. Gäller ej nämndssammanträden. Endast vid konferenser, utbildningar, seminarier, rådsmöten.
 • Förlorad arbetsinkomst (förl arbetsförtj timpris)
  Förlorad arbetsinkomst ger ersättning för påbörjad timme.
  Har du inte lämnat in intyg för förlorad arbetsinkomst från arbetsgivare kan inte ersättning betalas ut eftersom uppgiften inte finns i systemet.
 • Restidsarvode
  Restidsarvode ger ersättning vid sammanträde inom kommunen där resa överstiger 15 kilometer enkel resa eller vid uppdrag utanför kommunen. Utbetalas för påbörjad timme, avrundas uppåt till hel timme.
 • Justeringsarvode
  Justeringsarvode ger automatisk den ersättning som ska utgå genom att skriva 1 i antal. Ersättningen ges per tillfälle och inte i samband med nämndssammanträde.
 • Kilometerersättning (Km ers skatteplikt BIA)
  Kilometerersättning ger ersättning enligt skatteverkets regler, antal kilometer anges i antal. Avståndet ska vara minst 6 km per resa.
 • Jourersättning
  Förtroendevald som är tillgänglig dygnet runt för att fatta myndighetsbeslut har rätt till ersättning motsvarande ett fulldagsmötesarvode (timarvode gånger åtta timmar).

Vad som gäller för respektive orsak finns i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda under § 2 Ersättningsberättigade sammanträden och uppdrag.

Du har själv ett ansvar för att de ersättningar du begär är korrekta. Begäran om ersättning är på heder och samvete.

Registrera i Visma

Logga in i Visma Window appen på din Ipad med samma lösenord som till Insidan, välj rollen ”förtroendevalda”. Vid inloggningsproblem, kontakta Helpdesk IT- 023-877 77. Vid övriga frågor, kontakta din nämndsekreterare.

För att registrera en ersättning välj fliken ”Till/Avdr”.

 • Under rubriken ”Anställning” väljer du vilket uppdrag du ska registrera ersättning för.
 • Se uppdragen genom att klicka på pilen, markera uppdraget och välj sedan knappen ”Hämta”.
 • För att registrera, välj ”Ny”.
Bild som visar hur du väljer uppdrag

Begära ersättningar för sammanträden och restid

Du gör en ny registrering för varje typ av ersättning.

Välj typ ”förtroendevalda”. Under orsak kan du välja typ av ersättning till exempel sammanträde ersättare, sammanträde ordinarie, förlorad arbetsförtjänst timtid och restidsarvode.

Välj typ av ersättning under "Orsak"

Det är viktigt att du gör en registrering per "orsak" eller ersättningstyp. Du ska alltså välja ”ny” och typ ”förtroendevalda” för varje ersättning.

Nedan följer ett exempel: Du ska registrera sju timmar sammanträdesersättning som ordinarie ledamot, åtta timmar förlorad arbetsinkomst och en timme restid.

Lämna alltid fälten "Apris" och "Belopp" tomma.

Sammanträdesersättning ordinarie: skriv datum, 7 i antal och tryck på spara.

Sammanträdesersättning

Förlorad arbetsinkomst: skriv datum, 8 i antal, tryck på spara.

Förlorad arbetsinkomst

Restid: skriv datum, 1 i antal, tryck på spara.

Restid

Begära kilometerersättning

Välj ”ny” och typ ”Resor/traktamente" och orsak "Km ers skattepliktig del". Skriv datum, antal kilometer och tryck på spara.

Kilometerersättning

För varje registrering skapas en rad som ska tillstyrkas och beviljas av förvaltningen.

Så här ser det ut när registreringarna i exemplet är klara. När din begäran är tillstyrkt respektive beviljad är rutorna under kolumnerna ”Tst” och ”Bev” markerade.

Översikt samtliga registreringar

Ta bort eller ändra felaktig registrering

Om du skrivit något felaktigt, vill ändra eller ta bort din begäran kan du göra det tills raden är tillstyrkt. Om den redan är tillstyrkt eller beviljad behöver du vända dig till din nämndsekreterare.

Markera, klicka på aktuell rad och gör dina ändringar. Om du vill ta bort den helt, välj knappen ”ta bort”.

Ta bort eller ändra registrering

Lämna meddelande till den som tillstyrker/beviljar

Du ska alltid redovisa i ett meddelande vilket sammanträde eller uppdrag (kommittéer/stiftelser/råd/konferens m.m.) du varit på så att kostnaden konteras rätt.

Markera aktuell rad, klicka på texten ”Medd”, skriv ditt meddelande i
meddelandefältet och tryck på spara.

Lämna meddelande

När du sparat blir området för meddelande markerat med färg så att de som ska tillstyrka och bevilja kan se att det finns ett meddelande. Då ser raden ut så här:

Sparat meddelande

Viktigt att tänka på!

När du registrerar tiden för sammanträdet ska den anges i hela timmar och minuter avrundade uppåt till närmaste kvart eftersom Visma använder hundradelar i tidsavrundning. 15 minuter registreras därför som 0.25, 30 minuter registreras som 0.5 och 45 minuter registreras som 0.75. Om ett sammanträde till exempel pågår mellan 13.15 till 16.37 så registreras tiden som 3.5 (3 hela timmar och 22 minuter.) Då minuterna avrundas uppåt till närmaste kvart, alltså 30 minuter, registreras minuterna som 0.5.

Dubbelkolla gärna att du har lagt in tid för sammanträdet under rätt nämnd/uppdrag.

Du kan se samtliga registreringar när du loggar in i Visma. Om du är osäker på vad du har registrerat ber vi dig att först kontrollera i Visma.

Om du har lagt in en felaktig begäran är det du själv som måste ta bort eller ändra den i Visma självservice. Nämndsekreteraren har ingen behörighet att göra detta. Om en felaktig begäran däremot har hunnit tillstyrkas måste du kontakta nämndsekreterare. Begäran kommer ligga kvar i Visma även om den återtas i lönesystemet. Efter avstämning med nämndsekreterare, gör en notering på meddelanderaden för att komma ihåg att den är raderad ur lönesystemet.

Sidan uppdaterad 2024-07-11