Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Högskolan Dalarna.

Förskolans samverkan med Högskolan Dalarna

Lärarstudenter och förskolan

Inom lärarprogrammet har partnerskolan och partnerförskolan en viktig funktion när det gäller att förverkliga vissa delar av utbildningens målsättningar. Partnerskolan är en förskola som har ett särskilt samarbetsavtal med Högskolan och vars lärare är speciellt utbildade för uppgiften som skolförlagda lärarutbildare. Detta innebär att ett antal lärarstuderanden knyts till en förskola under hela sin utbildningstid. Studenten får alltså en unik möjlighet att redan under utbildningstiden bli reellt delaktig i pedagogisk verksamhet.

Skolans ansvar

För att utnyttja denna möjlighet skall studenten ha en regelbunden kontakt med sin partnerskola. Partnerskolan har ett utbildningsansvar under de verksamhetsförlagda studierna och ett fadderansvar under hela utbildningen.

Partnerförskolor i den kommunala förskolan

Bjursås - Grycksbo - Sågmyra (start 2020)

Förskolorna Hästhoven och Stallgården Öppnas i nytt fönster.
Kontaktperson: Mehtap Cayden, rektor
Telefonnummer: 023-826 69
E-post: mehtap.cayden@falun.se

Förskolorna Bjursen, Postgränd, Örnen och Sågmyra Öppnas i nytt fönster.
Kontaktperson: Mehtap Cayden, rektor
Telefonnummer: 023-826 69
E-post: mehtap.cayden@falun.se

Stadsparken

Förskolorna Lindgården, Gläntan, Myran och Tvåan
Kontaktperson: Klara Anselius, rektor
Telefonnummer: 023-82442
E-post: klara.anselius@falun.se

Sidan uppdaterad 2020-03-13