Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Övriga blanketter och formulär

Avtal för lån av digital enhet

Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en digital enhet och utrustning inklusive programvaror. Blanketten delas ut i pappersform till elever vid skolstart men kan också skrivas ut av vårdnadshavare via länken nedan och sedan lämnas till mentor efter påskrift.

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 22.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om ledighet

En skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledighet beviljas.

Gymnasieskolan/gymnasiesärskola är en frivillig skolform, men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk. Om du vill vara ledig på tider när det inte är planerad ledighet, så behöver göra en skriftlig ansökan.

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 82.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Modersmålsundervisning

Om du som vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan eleven i skolan ha rätt till modersmålsundervisning. I blanketten finns ytterligare information om vilka rättigheterna är.

Ansökan om modersmålsundervisning (PDF) Pdf, 220.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för avslutande av modersmålsundervisning (PDF) Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om inackorderingstillägg

Ansökan om inackorderingstillägg för elever under 20 år i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 124.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska

Elever som på grund av olika omständigheter inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande, kan undantas kravet om godkänt betyg och därför anses behörig till ett nationellt program.

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 185.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fyll i blanketten via dator, skriv ut och underteckna. Skicka blankett till:

Dalarnas kommunförbund
Gymnasieantagningen
Sturegatan 30
791 51 Falun

Godkännande av bildpublicering

Falu kommuns förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med att erbjuda aktuell information om verksamheten via t ex. webbsidor och informationsbroschyrer. För att få publicera bilder behövs enligt personuppgiftslagen samtycke av berörd person. 

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 310.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-05-14