Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ansökningsformulär Ljungbergsfonden

Ansökan om stipendium ur Stiftelsen Disponent Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond för elever som studerar på Lugnetgymnasiet och Kristinegymnasiet.

I och med ansökan ger du också samtycke till hantering av dina personuppgifter enligt GDPR. Informationen i ansökningsformuläret sparas på webbplatsen och kan ses av behöriga administratörer i syfte att behandla din ansökan. Efter att din ansökan behandlats tas informationen bort ur datasystemet och beviljade anslag lagras i ett centralarkiv.

Om du har frågor kan du vända dig till Solveig Blom, Tina Svens (Kristinegymnasiet) eller Siri Bohlin (Lugnetgymnasiet).

Ansökan är öppen mellan 8/4 - 26/4 2024.


* Obligatoriska fält.

** Med goda studieresultat menar vi att eleven uppvisar bra betyg samt visar stort engagemang inom några av följande områden: programmål, karaktärs-/gymnasiegemensamma ämnen, samhällsfrågor och/eller skolans värdegrund. Elevens insats skall även berika skolarbetet för andra elever.

*** Stipendier för eftergymnasiala studier utbetalas efter att intyg lämnats om att de eftergymnasiala studierna påbörjats, senast höstterminen 5 år efter studentexamen. För stipendier på 2x10 000 kr utbetalas första delen när studierna påbörjats och andra delen när andra året påbörjats, senast 6 år efter avslutad studentexamen.

Sidan uppdaterad 2024-04-25