Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna synpunkter, klagomål eller felanmälan

Vi vill veta vad du tycker, eller vad som behöver åtgärdas. I formuläret nedan kan du göra en felanmälan, lämna en allmän synpunkt, lämna beröm eller ställa en fråga.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål specifikt gällande socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller skollagen?

Lämna synpunkter eller klagomål specifikt gällande socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller skollagen

Se mer på sidan Synpunkter, klagomål och felanmälan.

Formulär

Personuppgifter

När du gör en felanmälan eller lämnar en synpunkt kan du fylla i dina personuppgifter. Det går att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med svar eller ställa kompletterande frågor som ibland behövs för att kunna hantera ditt ärende. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling.

De personuppgifter du lämnar i samband med att du felanmäler eller lämnar en synpunkt i formulären kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur Falu kommun behandlar personuppgifter på sidan GDPR, behandling av personuppgifter.

Sidan uppdaterad 2023-01-11