Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn och en vuxen som går hand i hand

Regler och styrande dokument

Här hittar du Falu kommuns författningssamling och författningsregister. Kommunallagen bestämmer att kommunala föreskrifter, med vissa förbehåll, ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.

Våra viktigaste styrande dokument i kommunen:

Program för mandatperioden

Kommunfullmäktige 2023-04-20, § 73

Styrmodell för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2023-03-09, § 42

Visionen för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2014-12-12, § 292

Kommunallagens riktlinjer för styrande dokument

Föreskrifterna ska på webbplatsen vara samlade i en särskild författningssamling., som innehåller:

  • Kommunala föreskrifter
  • Övriga politiskt beslutade styrande dokument

Kommunala föreskrifter

Regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, ger riksdag och regering rätt att delegera beslut om rättsregler till kommunerna. Kommunal normgivning innebär att kommunerna får besluta om föreskrifter på områden som miljö- och hälsoskydd, trafik och allmän ordning.

Kommunal normgivning sker även med stöd av kommunallagen som ger kommunerna rätt att besluta om taxor och den kommunala organisationen.

Övriga politiskt beslutade styrande dokument

Här hittar du kommunens övriga styrande dokument. Utöver kommunala föreskrifter får författningssamlingen omfatta andra typer av politiskt beslutade styrdokument såsom policys och översikts- och detaljplaner.

Det är emellertid viktigt ur rättssynpunkt att det går att särskilja föreskrifterna från kommunens övriga styrdokument.

Sidan uppdaterad 2024-02-01