Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bocken och gruvan i Falun

Rådgivande organ

Vissa frågor spänner över de olika nämnderna och förvaltningarna i kommunen och har därför särskilda råd och samordningsgrupper.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) mål är att långsiktigt genom samverkan och gemensamma insatser med olika aktörer öka tryggheten och minska brottsligheten för Faluns invånare och dess besökare.

Brottsförebyggande rådet

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan kommunens alla nämnder och styrelser och företrädare för funktionhinderorganisationerna inom kommunen.

Funktionshinderrådet

Kommunala pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

Kommunala pensionärsrådet

Landsbygdsrådet och kommunbygderådet

Utvecklingsarbetet i landsbygdsrådet inriktas i stor utsträckning på att utveckla det lokala engagemanget och den lokala demokratin. I rådet finns representanter från kommunbygderådet, som består av sju intresseföreningar.

Landsbygdsrådet/kommunbygderådet

Likabehandlingskommittén

Likabehandlingskommittén är knuten till kommunstyrelsen som har huvudansvaret för kommunens likabehandlingsarbete enligt kommunens likabehandlingsplan Plan för lika rättigheter och möjligheter.

Namnkommittén

Namnkommittén fattar beslut om officiella namn på gator, platser och byadressområden i Falu kommun.

Namnkommittén

Polsam

Polsam är ett politiskt organ för samverkan mellan kommunen och Region Dalarna inom hälso- och sjukvården och andra närliggande områden.

Polsam

Samordningsförbundet Finsam-Falun

Finsam samverkar kring insatser rörande personer som drabbats av ohälsa och behöver stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet eller studier.

Samordningsförbundet Finsam Falun

Sidan uppdaterad 2024-01-15