Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Äldre man som skrattar och kramas av assistent.

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen består av sex sektioner. Omvårdnadsförvaltningen ska utföra omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag.

Våra värdegrunder

Genom en omorganisation är delar av före detta socialförvaltningen nu sammanslagen med omvårdnadsförvaltningen.

En gemensam värdegrund för den nya organisationen ska arbetas fram. Fram till dess gäller de värdegrunder som är antagna av omvårdnadsnämnd och socialnämnd för de respektive verksamheter som omvårdnadsnämnden och socialnämnden ansvarar för.

Läs mer om värdegrundsblomman, antagen av omvårdnadsnämnden Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om värdegrunden, antagen av socialnämnden Pdf, 288 kB, öppnas i nytt fönster.

Värdighetsgarantier

Garantierna är till för alla användare av Falu kommuns tjänster inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst samt dagverksamhet. De omfattar:

 • Inflytande och självbestämmande
 • Gott bemötande, respekt och integritet 
 • Trygghet och kontinuitet 
 • Genomförandeplan 
 • Avgiftsfri avlösning 
 • Måltider 
 • Planerad växelvård. 

I foldern Värdighetsgarantier finns förklaringar om vad värdighetsgarantierna innebär för användaren.

Värdighetsgarantier, folder Pdf, 400.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyckelord

Verksamheterna som riktar sig mot personer på service- och gruppbostäder, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet och personer med psykisk funktionsnedsättning arbetar efter följande nyckelord: Stöd, trygghet, möjligheter, gemenskap, medbestämmande, aktivt deltagande i samhällslivet, frigörande och utvecklande av egna resurser och respekt.

​Följande lagar styr omvårdnadsförvaltningens arbete:

 • Socialtjänstlagen
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Patientsäkerhetslagen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Förvaltningslagen
 • Lag om bostadsanpassningsbidrag

Information

Vet du vilken hjälp vi erbjuder Pdf, 463.4 kB.

Säg vad du tycker

Är du inte nöjd med den vård och omsorg du får, vill vi gärna höra dina synpunkter eller klagomål genom att du kontaktar ansvarig chef, handläggare eller någon annan på omvårdnadsförvaltningen. Ring 023-830 00, eller fyll i webbformulär, eller skicka in dina synpunkter och klagomål på blanketten Säg vad du tycker. Pdf, 536.2 kB.

Ansvariga

Omvårdnadsförvaltningen styrs av omvårdnadsnämnden och omvårdnadschefen.

Förvaltningschef

Maria Jonsson
E-post: maria.jonsson@falun.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Jennie Staaf Blom
E-post: jennie.staaf.blom@falun.se

Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)

Maria Erhart Bergkvist
E-post: maria.erhart.bergkvist@falun.se

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Tina Berg
E-post: tina.berg@falun.se

Kontor och avdelningar på förvaltningen

För förvaltningens ansvariga på respektive kontor och avdelning, se sidan Omvårdnadsförvaltningens organisation.

Sidan uppdaterad 2024-05-23