Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som hoppar upp i luften

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar mot Barn- och utbildningsnämnden vars uppdrag innefattar utbildning samt socialtjänst för barn och unga.

Utbildning omfattar för­skola, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola och elevhälsa. De olika skolformerna leds av varsin verksamhetschef. Varje förskola, grundskola och gymnasieprogram har en ansvarig rektor. Skolan i Falun ska vara en plats där varje elev får möjlighet att växa med kunskap utifrån vars och ens förutsättningar. Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att samordna, planera och ge stöd till skolans olika verksamheter.

Organisationen innefattar även socialtjänst och har ansvar för barn och ungdomars uppväxvillkor. Med ungdomar menas personer upp till 18 år och i vissa fall upp till 20 år. Uppdraget innebär förebyggande insatser samt av nämnden beslutade insatser.

Förvaltningens verksamheter

  • Falu förskola
  • Falu grundskola och anpassad grundskola
  • Falu gymnasium och anpassad gymnasieskola
  • Elevhälsan
  • På lika villkor
  • Familjecentralen
  • Barn och familj

Ansvariga

Verksamheten styrs av barn- och utbildningsnämnden och ett socialt utskott som är en del av nämndens politiker.

Förvaltningen styr också av en skolchef tillika förvaltningschef (högsta tjänsteman).

Barn- och utbildningschef

Ulrika Forssell
E-post: ulrika.forssell@falun.se

Avdelningar under förvaltningen

För ansvariga på respektive avdelning på förvaltningen, se sidan Barn- och utbildningsförvaltningens organisation.

Sidan uppdaterad 2023-09-13